Het onderwijsprogramma van de opleiding Technische Bedrijfskunde en Logistics Engineering kenmerkt zich door het onderwijs door theorie te combineren met praktijk gerichte opdrachten. Hierdoor kunnen de studenten het geleerde gelijk in de praktijk brengen en leren door te ervaren. Het is dus mogelijk om al snel studenten de mogelijkheid te geven kennis te maken met een praktijk omgeving. Waar het in het begin van studie vooral informatie geven en verwerken is, leidt dit in het tweede jaar al tot tastbare adviezen op het gebied van planning en procesverbetering. In het derde jaar vinden onderzoeksstages en minoren plaats. Het vierde jaar van de opleiding staat in het teken van afstuderen.

Hieronder worden de mogelijkheden in meer detail besproken.

Eerste jaar Technische Bedrijfskunde en Logistics Engineering
In het eerste jaar staat kennistoetsen op bedrijfsniveau in de praktijk centraal, op basis van een praktijk en de theorie de gegevens ordenen en analyseren, hierbij komen studenten vaak tot nieuwe inzichten en adviezen.

Introductie Technische Bedrijfskunde (1st jaar)
In de intro module maken studenten in een groep van 4 à 5 studenten een bedrijfsanalyse. Hierbij komen aan de orde: Product- en waardeanalyse,  Procesanalyse, Strategie analyse, Financiële en operationele analyse, Concurrentie- en omgevingsanalyse gevolgd door een conclusies en aanbevelingen. Studenten zullen eenmalig een bedrijfsbezoek brengen en met de verstrekte gegevens een verslag en presentatie maken. U kunt hier aan meewerken door een groep te ontvangen en gegevens te delen, wellicht komt u tot vernieuwde inzichten!

Trends en Innovaties in technologische omgevingen (1st jaar)
Wat zijn de ontwikkelingen van de technologie die cruciaal is voor een onderneming, hoe kunnen nieuwe technologieën toegepast worden in onze omgeving? In deze module van zo’n 6 weken gaat de volledige eerstejaars groep opzoek naar trends van een technologie en de innovatie daarvan binnen een organisatie. Uw organisatie kan hieraan meewerken door een onderwerp aan te dragen die actueel is binnen uw branche of eigen organisatie, denk aan toepassingen van additive manufactering, internet of things of robotica / co-bots / vision systemen, circulaire economie, verduurzamen etc. Doordat veel studenten te gelijk aan het onderwerp werken krijgt u veel verschillende inzichten.

Het tweede jaar Technische Bedrijfskunde en Logistics Engineering
In het tweede jaar lopen studenten al 2 dagen in de praktijk in uw bedrijf. In dit jaar zoomen de studenten meer in op operationele het operationele voortbrengingsproces. In het eerste halfjaar gaat het hierbij om het in kaart brengen van het planningsproces (S&OP). In het tweede half jaar staat het verbeteren van een proces centraal in het kader van continu verbeteren (LEAN, Lean6Sigma etc).
In beide modules wordt gewerkt met een praktijk groep van 4 studenten, zij zijn 2 dagen per week gedurende een halfjaar (960 manuur) binnen uw organisatie actief. Op Windesheim hebben de studenten een docentcoach met een praktijk achtergrond en worden actief (1 keer per twee weken een uur) gecoacht.

Derde en vierde jaar
In het derde en vierde jaar vinden er twee individuele trajecten plaats bij organisaties (stage- en afstudeeronderzoek en twee “minoren” waarbij in groepsverband verdieping wordt gezocht op een onderwerp binnen een thema).

Minoren:
Er zijn vier minoren die hieronder toegelicht worden. Voor alle vier geldt: het geleerde gelijk in de praktijk brengen! De studenten voeren in groepen een praktijk opdracht uit met betrekking het gekozen onderwerp, hierbij staat altijd verbetering/verandering centraal. Als bedrijf kunt u complexere uitdagingen aan deze groepen geven om tot een praktische oplossing te komen. Lees hieronder de accent verschillen tussen de minoren.

Operational Management in Industry
Deze internationaal minor is gericht op de operationele organisatie.  De Engelse text met de student informatie is als volgt:
After completing this minor, you will have advanced knowledge of production planning, organizations, logistics, human resource management and decision-making. You will also be able to use multiple leadership styles, both in one-on-one conversations with subordinates and a number of subordinates beyond your span-of-control. And all this against the backdrop of the Paris Agreement on climate change through circular economy. Together with a project team, you will work on a problem at a real-life company for two days a week. Also, you may qualify for a certificate from the world-famous Franklin Covey Institute.

Minor Proces Optimization
Deze internationale minor is gericht op continu verbeteren met behulp van Lean6Sigma. De Engelse omschrijving is als volgt:
”You will learn how to improve business processes in general and production and manufacturing processes in particular. You will be taught the relevant models to assess the process in question and learn the skills required to work in a project team; you will also receive training in how to convince management of necessary changes”

Minor Industrial Strategies & Change Management
Verandering is een continu proces geworden. Het is dus van essentieel belang dat organisaties inzicht hebben in veranderings- en innovatieprocessen en dat een technisch of logistiek bedrijfskundige in staat is om leiding te geven aan deze processen. Je doet onderzoek naar de beweegredenen voor de verandering, de strategie van de organisatie en de gevolgen voor de interne organisatie en mensen. Kortom, je leert het verander- c.q. innovatievraagstuk verkennen door het probleem op systematische wijze in kaart te brengen. Samen met de opdrachtgever kom je tot een voorstel hoe je de gewenste veranderingen gaat aanpakken en realiseren.

Minor Supply Chain Engineering
De Engelse omschrijving is als volgt:
Tomorrow’s Supply Chain engineers face the challenge of creating
the engine that powers the world economy: the global supply chain.
This calls for creative, stable, intelligent, communicative and
well-structured engineers who can design, link, implement and
manage supply chain processes in a cross-organizational,
cross-cultural and interdisciplinary setting. This minor prepares you
for working as a project manager or consultant in supply chain
engineering.

Stage en Afstuderen

Hierin voert een student individueel een project uit bij een bedrijf gedurende 20 weken. Bij het afstuderen mag de complexiteit hoog zijn. Voor technische bedrijfskunde ligt dit vaak in de verbetering of inrichten van operationele processen. In het geval van afstuderen vindt hier bovendien de borging van het eindniveau plaats.

Interesse?

Heeft u interesse om een opdracht aan te bieden voor één van bovengenoemde projecten dan kunt u via onderstaande link een opdracht plaatsen.

Plaats een opdracht

To top