Engineering & Design bestaat uit de volgende vijf opleidingen:

Binnen Engineering & Design zijn twee thema’s actief welke in een ‘community of practice’ worden vormgegeven, namelijk Duurzaamheid en Fabriek van de Toekomst. In deze ‘community of practice’ vindt er kennisuitwisseling plaats tussen bedrijf, studenten en docenten door gezamenlijk aan opdrachten te werken binnen deze thema’s.

Studenten en bedrijven kunnen elkaar op dit portaal ontmoeten om samen te werken. Deze samenwerking kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair zijn. Bedrijven kunnen via dit portaal opdrachten aanbieden waar onze studenten mee aan de slag kunnen. Naast stage- en afstudeeropdrachten zijn er diverse andere mogelijkheden om met studenten in het tweede en derde jaar opdrachten uit te voeren.  Studenten kunnen geplaatste opdrachten inzien en zelf contact opnemen met het bedrijf.

Bedrijven kunnen een opdracht aanmelden waarna deze wordt gecontroleerd op volledigheid.  Wanneer de aanmelding is goedgekeurd, wordt de vacature zichtbaar gemaakt op dit portaal.  De criteria waaraan de opdracht moet voldoen staan hier beschreven.

Heb je als bedrijf inhoudelijke vragen over de opdracht die je wil aanbieden, neem dan contact met ons op, vermeld hierbij de opleiding en uw vraag wordt doorgestuurd naar de betreffende contactpersoon:
Praktijkbureau praktijktechniek@windesheim.nl

To top