Bij Industrieel Product Ontwerpen (IPO) worden studenten opgeleid om massa- of serieproducten te ontwerpen. IPO richt zich op producten waarbij de interactie tussen product en gebruiker belangrijk is, zoals bij consumentenproducten en medische apparatuur. Maar ook machines en B2B producten worden door IPO studenten uitgewerkt. IPO studenten leren een integrale ontwerpbenadering aan waarbij de student met zijn ontwerpvoorstel de volgende vragen moet oplossen:

• Hoe werkt het product?
• Hoe beleeft de klant het product?
• Hoe maken we het product?
• Hoe verkopen we het product?

Projectopdrachten met begeleiding

Vanaf het eerste tot en met het 3e jaar werken IPO studenten aan projecten in opdracht van bedrijven. Dat zijn ontwerpopdrachten van een half jaar waarbij studenten zich 125 tot 300 uur inzetten, en waarbij zij door ervaren ontwerpers gecoached worden. Daarbij kan om groeps- of om individuele ontwerpopdrachten gaan. Per fase in het curriculum heeft een ontwerpopdracht een andere focus.
Denkt u aan een herontwerp, of juist ‘new to the company’ of ‘new to the world’?
Denkt u aan een ontwerpproject met nadruk op techniek en productie, een ‘smart product’, een ontwerp met nadruk op vormgeving en beleving, zoekt u of een project waarbij juist de strategie en marketing belangrijk is om mee te ontwikkelen?
Afhankelijk van uw basiswensen wordt het project dan in het curriculum geplaatst. Bij IPO worden in elk semester meerdere opdrachten door bedrijven aangeboden. De studenten moeten solliciteren en kiezen ook echt voor het project waar ze gemotiveerd voor zijn en waarbij ze verwachten hun talenten goed in te kunnen zetten. Dat geeft een goede werksfeer en betere resultaten.
Van projectopdrachtgevers wordt een bescheiden tijdsinspanning gevraagd. Denkt u aan een 10 tot 16 uur aan tijdsinspanning. Daarnaast werkt het altijd goed als een opdrachtgever voorbeeld-producten of samples kan leveren zodat de studenten meer feeling hebben met de materialen en praktische onderzoeken kunnen doen.

ConceptLab

ConceptLab is een studentonderneming die georganiseerd wordt door industrieel product ontwerpers van Windesheim te Zwolle. Wij kunnen ontwerpopdrachten uitvoeren en een project tot concept ontwikkelen waar wij een prototype en business model opleveren. Omdat wij studenten zijn vragen wij alleen ontwikkelingskosten en een kleine return aan het eind waarbij geldt: ‘no cure no pay’. Hierdoor zijn wij laagdrempelig voor ondernemers om zich aan te sluiten.
Naast productontwerpers kunnen wij bedrijven in contact brengen met andere opleidingen van Windesheim. Omdat wij connecties hebben bieden we een dienst aan waarin wij bedrijven en studenten met elkaar verbinden. In de quick-scan tijdens de opstartfase bepalen wij welke opleiding het beste past bij de opdracht en faciliteren wij de coördinatie.

Mini opdrachten

Ook kleine ontwerpvragen doen er toe. Minorstudenten hebben vrije ruimte om eigen kleine opdrachten (50 tot 150 uur) aan te nemen. Zoekt u advies voor een brand language? Een klein praktisch advies voor een klein eigen product? Een ontwerpadvies en een technische tekening? Laat ons u aan één of een team van minorstudenten matchen.

Stage en afstuderen

Tijdens de stage of afstudeerperiode voert een student gedurende 20 weken projectwerkzaamheden uit bij uw bedrijf (intern). Stage studenten kunnen zich inzetten voor meerdere projecten en in uw teams meedraaien. Afstudeerstudenten voeren één groot solo project uit (waar bij zij wel kunnen samenwerken zolang ze een eigen afgebakend stuk hebben). Bij afstudeerstudenten kunt u grote mate van zelfstandigheid verwachten en is het eind niveau geborgd.

Interesse?

Heeft u interesse om een opdracht aan te bieden voor één van bovengenoemde projecten dan kunt u via onderstaande link een opdracht plaatsen.

Plaats een opdracht

To top